Monday, October 3, 2011

KONVOKESYEN UUM PADA 1HB OKTOBER 2011


UCAPAN TERIMA KASIH ATAS PENGANUGERAHAN  IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (POLITIK DAN PEMBANGUNAN) DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH PADA 1HB OKTOBER, 2011 SEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN KE-24.
ASSALAMU`ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARRAKAATUH
DAN SELAMAT PAGI KEPADA HADIRIN HADIRAT SEKALIAN.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM.

UCAPAN MENJUNJUNG KASIH
MENGHADAP KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANCELOR, DAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTANAH KEDAH;
AMPUN TUANKU BERIBU-RIBU AMPUN SEMBAH PATIK POHON DIAMPUN;
PATIK MENJUNJUNG KASIH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU ATAS BERKENANNYA KEBAWAH DULI TUANKU MENANUGERAHKAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH (POLITIK DAN PEMBANGUNAN) KEPADA PATIK YANG TIDAK SEPERTINYA INI;
PENGHARGAAN INI MENJADI BERTAMBAH BERMAKNA KERANA YANG MENYAMPAIKAN ANUGERAH IALAH KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUABKU, IAITU RAJA BAGI NEGERI DI MANA PATIK DILAHIRKAN.

AMPUN TUANKU;
PATIK MEMOHON LIMPAH PERKENAN KEBAWAH DULI TUANKU UNTUK BERUCAP SEPATAH DUA KATA KEPADA HADIRIN-HADIRAT SEKALIAN;
AMPUN TUANKU;

UCAPAN TAHNIAH DAN TERIMA KASIH